Thành tiền:
1. Case - Thùng máy
2. Bo mạch chủ
3. Vi xử lý
4. Ram
Find Components